strona domowa
strona domowa
Zakup motopompy typu M16/8 dla OSP Nr 3 w Pruchniku

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku Nr 3

Całkowita
wartość
zadania

31 320,00 PLN

Źródło
dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP , Gmina Pruchnik*

Kwota
dofinansowania

15 000,00 PLN - WFOŚ i GW

10 000,00 PLN - ZOSP RP

6 320,00 PLN - Gmina Pruchnik

Termin
realizacji
zadania *

24.02.2012-31.08.2012

 


* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosków o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno - finansowego z Dotującymi

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

24.02.2012 Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3 przedłożyła wniosek o dofinansowanie zakupu motopompy typu M16/8 do Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Biuro Terenowe w Przemyślu.

20.03.2012 Gmina Pruchnik wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu o dofinansowanie zakupu motopompy.

10.04.2012 pismo z WFOŚiGW w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu w sprawie przyznania dotacji w kwocie do 15.000,00 zł, lecz nie więcej niż 70% kosztu całkowitego zadania na zakup motopompy typu M16/8.

11.07.2012 Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku nr 3 odebrała z Biura Terenowego w Przemyślu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nową motopompę pożarniczą Tohatsu VC82AS M 16/8.

16.07.2013 - 31-08.2013 przedłożenie sprawozdań z realizacji zadań publicznych do Dotujących.

 


  Wejscia: 7554