strona domowa
strona domowa
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – 2012
sobota, 12 maja 2012 18:12

 

Dnia 11 maja 2012 roku w Pruchniku odbyło się spotkanie z uczestnikami Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, pod Pomnikiem Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza. Był to jeden z punktów zorganizowanego w Jarosławiu spotkania z Panem Wiktorem Węgrzynem pomysłodawcą, organizatorem i komandorem Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, oraz Panem Leszkiem Rysakiem, historykiem, nauczycielem, komandorem trasy XI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego AD 2011. Celem tego wydarzenia było odwiedzenie miejsc pamięci wydarzeń historycznych naszego regionu, oddanie hołdu lokalnym bohaterom przy pomnikach, mogiłach i pamiątkowych tablicach. Wydarzenie to stanowi żywą lekcję historii.

W wydarzeniu tym uczestniczyli min:

  • Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika
  • Stanisław Kłopot – Zastępca Burmistrza
  • Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik
  • Leszek Rysak – Komandor trasy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
  • Uczestnicy rajdu

Kolumna złożona z kilkunastu motocykli oraz kilka samochodów wjechała do Pruchnika o godzinie 18. Uczestnicy objechała Rynek i udali się pod Pomnik Bł. ks. Markiewicza.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Pana Burmistrza – Wacława Szkoła, który przedstawił sylwetkę Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, urodzonego 13 lipca 1842 roku w Pruchniku, wychowawcy i społecznika. Dziełem, któremu poświęcił życie, było wychowanie i oświata, świadectwa i wspomnienia ludzi, którzy się z nim zetknęli osobiście, mówią o jego wielkim umiłowaniu Boga i bliźniego, zwłaszcza dzieci i młodzieży najbiedniejszej, zaniedbanej i osieroconej. Propagator idei trzeźwości narodu, patriotyzmu oraz kształcenia najbardziej zaniedbanych warstw społecznych. Zmarł 29 stycznia 1912 roku w Miejscu Piastowym. W tym roku przypada 170 rocznica jego urodzin oraz 100 rocznica śmierci. W miejscu w którym Znajduje się Pomnik Bł. ks. Markiewicza stał jego rodzinny dom.

Pan Burmistrz wspomniał jeszcze o innych wielkich Pruchniczanach min. O Panu Michale Orłowiczu (1851 – 1913) prawnik, notariusz w Galicji, członek założyciel
i dobroczyńca Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, oraz Generale Marku Papale. Przytoczył także krótki zarys historyczny miejscowości, jej piękno, malowniczość i walory turystyczno-rekreacyjne.

Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza i zmówili krótką modlitwę. Pan Leszek Rysak podkreśli zasługi Bł. ks. Bronisława Markiewicza, oraz wielki trud jaki wkładał w wychowanie młodzieży. Prosił o wspieranie wszystkich kontynuujących jego dzieło, a zwłaszcza nauczycieli, pedagogów i wychowawców.

Następnie zebrani dyskutowali na różne tematy, oraz o tym jak piękną i potrzebną inicjatywą jest Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Spotkaniu dopisała słoneczna pogoda, można było porozmawiać z uczestnikami Rajdu Katyńskiego, a także podziwiać wspaniałe motocykle.

 

  Wejscia: 2556