strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 14 maja 2012 12:32

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 22 maja 2012 r. (wtorek) o godz. 1100 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Porządek obrad XV Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XIV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
  2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pruchnik”,
  3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik -  etap II”,
  4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. ”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” zgłaszanego do dofinansowania w ramach  Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  5) w sprawie upoważnienia Burmistrza Pruchnika do rozpoczęcia procedury przywrócenia herbu Gminy Pruchnik,
  6) w sprawie przyjęcia  oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 w Gminie Pruchnik.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1979