strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 18 września 2012 18:04

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 25 września 2012 r. (wtorek) o godz. 900 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok,
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  3. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic Orłowicza i Długa w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, będzie realizowany w latach 2012 – 2015 oraz zaciągnięcia zobowiązań finansowych na ten cel,
  4. w sprawie zmiany uchwały własnej,
  5. w sprawie programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 2448