strona domowa
strona domowa
Kapliczka i teren wokół niej najpiękniej zagospodarowanym miejscem w Świebodnej
piątek, 14 września 2012 00:00

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspierania inicjatyw lokalnych „Tradycja i Rozwój” ze Świebodnej wzięło udział w konkursie „Pożyteczne wakacje 2012” organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Projekt „Kapliczka i teren wokół niej najpiękniej zagospodarowanym miejscem w Świebodnej” otrzymał maksymalną kwotę dotacji tj. 3.000,00zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się dnia 1 sierpnia 2012 roku. Celem projektu było przyjemne i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży szkolnej z miejscowości Świebodna.

Uczestnicy mogli obejrzeć bogactwo rzadkich roślin naszych lasów. Wycieczka ta była inspiracją dla nich do stworzenia projektu zagospodarowania zieleni wokół kapliczki. Aby utrwalić im zdobytą wiedzę o roślinach, drzewach jakie się znajdują w naszej okolicy stworzyli atlas krzewów i roślin, które zasadzili wokół kapliczki.

W ramach projektu teren wokół kapliczki Matki Boskiej, tablic pamiątkowych i Dębu Pamięci został zagospodarowany poprzez nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych, oczyszczono i pomalowano ławki i kładkę. Uczestnicy projektu uczyli się trudnej sztuki wicia wieńca, który później został zaprezentowany na dożynkach gminnych.

Nasze oczekiwania odnośnie zaangażowania, zainteresowania, frekwencji przerosły nasze wyobrażenia. Dzieci, młodzież chętnie uczestniczyli w zajęciach. Dzięki realizacji projektu mogliśmy zetknąć wiele pokoleń. Uczestnicy projektu uczyli się przede wszystkim siebie nawzajem, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka i jego „odmienności”.

 

  Wejscia: 1742