strona domowa
strona domowa
Informacja Punktu Konsultacyjnego KSU - „Perspektywy na (samo) zatrudnienie w programie outplacement"
poniedziałek, 01 października 2012 21:11

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" r. realizuje projekt pt. „Perspektywy na (samo) zatrudnienie w programie outplacement" w ramach poddziałania: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu przewidziany jest w terminie:

 

  • październik-listopad 2012 r. (I nabór: 25 osób)
  • luty 2013 r. (II nabór: 25 osób)

Projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych, które spełniają poniższe kryteria:

  • I GRUPA: Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.
  • II GRUPA: Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu) u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowane będą m.in.:

  1. szkolenia zawodowe zgodne z obranym profilem działalności gospodarczej,
  2. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 PLN oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1500 PLN/ m-c ;,
  3. 6-miesięczne płatne praktyki zawodowe dla osób, które nie otrzymały dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji w powyższym zakresie można uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1. Jednocześnie przypominamy, iż Konsultanci prowadzonego przez PARR S.A. Punktu Konsultacyjnego KSU dyżurują także w Urzędzie Miejskim w Pruchniku (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 9-13, ul. Rynek 1, pokój nr 35, poddasze).

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU obejmuje m.in:

  • bezpłatne usługi informacyjnie nt. aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej,
  • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie projektu Punkt Konsultacyjny lub uzyskacie pod numerem telefonu   (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Wejscia: 2464