strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do projektu „Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement”
czwartek, 11 października 2012 20:30

 

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że w dniu 24 października br. rozpocznie się rekrutacja do projektu pt.  „Perspektywy na (samo) zatrudnienie w programie outplacement" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do następujących osób:

Grupa I

Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

Grupa II

Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu), u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu:

 1. Wsparcie psychologiczne:
  • indywidualne (1 h);
  • grupowe (w formie paneli tematycznych, 4-6 grup/8 h).
 2. Doradztwo i szkolenia zawodowe:
  • zgodne z obranym profilem działalności gospodarczej (2 h doradztwa oraz 1 lub 2 szkolenia w zależności od potrzeb uczestnika projektu);
 3. Doradztwo i szkolenia z zakładania działalności gospodarczej:
  • 6 h doradztwa oraz 56 h szkoleń w tym: zajęcia komputerowe EXCEL, rejestracja działalności gospodarczej,  tworzenie biznes planu, podstawy księgowości;
 4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacje  do 40 000 PLN na założenie działalności gospodarczej (dla osób wyłonionych w drodze konkursu).
 5. Wsparcie pomostowe i doradcze:
  • do 1500 PLN/ m-c  wsparcia finansowego na pokrycie bieżących kosztów działalności (np. ZUS);
  • doradztwo indywidualne (4h) według potrzeb.
 6. Organizacja 6-miesięczych płatnych praktyk zawodowych.
  • dla osób, które nie otrzymały dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji:

I nabór: od 24 października 2012 r. (25 osób)

II nabór: Iuty 2013 r.b (25 osób)

Dokumenty związane z udziałem w projekcie znajdują się na stronie: www.procarpathia.pl

Więcej informacji w powyższym zakresie można także uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1. Jednocześnie przypominamy, iż Konsultanci prowadzonego przez PARR S.A. Punktu Konsultacyjnego KSU dyżurują także w Urzędzie Miejskim w Pruchniku (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 9-13, ul. Rynek 1, pokój nr 35, poddasze).

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU obejmuje m.in:

 • bezpłatne usługi informacyjnie nt. aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej,
 • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Wejscia: 2418