strona domowa
strona domowa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruchnik

 

Część opisowa studium -> Pobierz

Część graficzna:

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego ->  Pobierz

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - infrastruktura -> Pobierz

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - struktura funkcjonalno przestrzenna  -> Pobierz

 

Strategia Rozwoju Gminy Pruchnik 2007 - 2022 -> Pobierz

  Wejscia: 9432