strona domowa
strona domowa
Programy

 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009r., zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.

-> Pobierz

 

Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z  terenu gminy Pruchnik

-> Pobierz

  Wejscia: 1499