strona domowa
strona domowa
Wystawa „Od Niepodległości do Polskiego Państwa Podziemnego - dzieje Garnizonu Jarosławskiego Wojska Polskiego 1918-1939”
poniedziałek, 19 listopada 2012 19:50

 

W ubiegły piątek 16 listopada 2012 r. byliśmy świadkami otwarcia wystawy połączonej z prezentacją zbiorów Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej – 24 Jarosławskiej Dywizji Piechoty w Gimnazjum Publicznym im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku. Wystawa ta stanowi integralną część obchodów 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorami tej imprezy byli: Burmistrz Miasta Pruchnika, Dyrekcja Gimnazjum Publicznego w Pruchniku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej – 24 Jarosławskiej Dywizji Piechoty – Garnizon Jarosław.

Rozpoczęło ją wystąpienie przedstawicieli młodzieży z Gimnazjum Publicznego, którzy wprowadzili nas w charakter tej wystawy. Następnie głos zabrał dyrektor Gimnazjum Pan Adam Olejarz, który na wstępie powitał zgromadzonych gości, Zastępcę Burmistrza Pruchnika Pana Stanisława Kłopota, przedstawicieli Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej z Jarosławia na czele z prezesem Stowarzyszenia Panem Zygmuntem Hutą, nauczyli gimnazjum oraz młodzież gimnazjalną. Wyraził radość, że spotykamy się tutaj w murach naszej szkoły w 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na żywej lekcji historii, i to historii naszego regionu. Podkreślił, że szkoła powinna uczyć patriotyzmu, oraz stwarzać warunki do przeżywania uczuć patriotycznych, brak takiego podejścia powoduje negatywne postawy społeczne, coraz częściej widoczne w naszym społeczeństwie. Na zakończenie podziękował organizatorom, a w szczególności Panu Burmistrzowi pomysłodawcy tego spotkania, Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej za trud włożony w zorganizowanie wystawy, oraz podzielenie się wiedzą historyczną którą posiadają.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – słowami wypowiedzianymi przez twórcę niepodległego państwa Polskiego marszałka Józefa Piłsudzkiego – powitał zgromadzonych gości Zastępca Burmistrza Pruchnika Pan Stanisław Kłopot – który wyraził nadzieję iż te słowa będą mottem tej wystawy. Podziękował organizatorom a w szczególności Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej, za zorganizowanie wystawy. Za to że pielęgnują pamięć o chlubnej przeszłości ziemi jarosławskiej, za swoistą lekcję historii, nie tylko opowiedzianą ale żywą popartą prezentacją umundurowania i uzbrojenia z tamtych czasów.

Na zakończenie głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Pan Piotr Matrejek, który podziękował za zaproszenie i był mile zaskoczony bardzo dużym zainteresowaniem wystawą.

Wystawa była prowadzona dwutorowo, z jednej strony na planszach mogliśmy przeczytać min: o historii garnizonu jarosławskiego, obronie Jarosławia w 1939, a z drugiej strony mogliśmy zobaczyć na żywo żołnierzy którzy walczyli o wolną Polskę począwszy od roku 1918, aż do kampanii wrześniowej 1939 r., broń która była używana w tamtych czasach. Najciekawszym punktem tego spotkania była możliwość wzięcia do ręki replik broni z tego okresu oraz rozmowa z „naszymi żołnierzami”, każdy mógł przymierzyć hełm, poczuć ciężar karabinu.

Duże zainteresowanie wystawą utwierdza nas w przekonaniu, że tego typu przedsięwzięcia są potrzebne i należy je organizować abyśmy wszyscy „mieli prawo do przyszłości”.

 

  Wejscia: 2345