strona domowa
strona domowa
Informacja w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Województwa Podkarpackiego
piątek, 28 grudnia 2012 19:53

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Pruchnik.

Zgodnie z Rozporządzeniem Porządkowym Nr 33/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa Podkarpackiego, informuję, że w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa Podkarpackiego.

 

W/w zakaz nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2012 r. i 1 stycznia 2013 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.                           

Rozporządzenie Porządkowe Nr 33/12 Wojewody Podkarpackiego  ->  Pobierz

 

  Wejscia: 1437