strona domowa
strona domowa
Ogłosznie o rozstrzygniętym konkursie na realizację zadania publicznego w 2011 roku z zakresu rozwoju sportu.
wtorek, 15 marca 2011 20:51

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert  na   realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik,  ogłoszony Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Pruchnika z dnia 22 lutego 2011 r.

Dotację na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik otrzymują:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Strumyk” Hawłowice na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice w wysokości  13.000 zł.
  2. Ludowy Klub Sportowy „Nafta - Gaz” Jodłówka na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka w wysokości 13.000 zł.
  3. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Rozbórz Długi na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi w wysokości 13.000 zł.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną określone w umowie.

Burmistrz          
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 1417