strona domowa
strona domowa

Obowiązki Gminy

 

  1. Przygotowanie stosownych uchwały związanych z wejściem  nowych zasad odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  2. Przygotowanie obsługi administracyjnej związanej z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem nowego systemu, łącznie z poborem i egzekucją należnych opłat.
  3. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik nowym systemem w zakresie odpadów.
  4. Sprawowanie nadzoru nad nowym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
  5. Ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujące : makulaturę, tworzywa, szkło i metale, odpady wielomateriałowe, odpady zielone i popioły.
  6. Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu.

 

  Wejscia: 2178