strona domowa
strona domowa

Opłaty

Zasady naliczania opłat:

Gmina miała możliwość wyboru jednego z czterech sposobów wyliczania opłaty za odpady
1.    od liczby mieszkańców zamieszkującego daną nieruchomość.
2.    od zużycia wody,
3.    od m2 nieruchomości,
4.    od gospodarstwa domowego (nie mylić z gospodarstwem rolnym lub budynkiem, który może zamieszkiwać kilka gospodarstw domowych).
Po przeanalizowaniu kosztów i okoliczności związanych z wejściem nowego systemu oraz możliwości wyboru sposobu naliczania opłaty Rada Miejska w Pruchniku zadecydowała, że najbardziej miarodajną i „sprawiedliwą” będzie opłata od jednego mieszkańca.

W związku z powyższym przyjęto stawki w wysokości:
1.    za odpady posegregowane (zbiórka selektywna) – 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2.    za odpady zmieszane (zbiórka nieselektywna) – 20 zł miesięcznie od każdej zamieszkującej daną nieruchomość.

 

 

Podstawa prawna:

  1. UCHWAŁA Nr XLVI/331/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. -> Zobacz
  2. UCHWAŁA Nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik. -> Zobacz

 

  Wejscia: 3286