strona domowa
strona domowa
Remont dróg gminnych w Pruchniku

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

215 208,06 PLN: w tym (ul. Basztowa na kwotę 107 278,80 PLN, ul. Polna na kwotę 44 256,59 PLN, droga do P. Z. Papały na kwotę 63 672,67 PLN)

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

08.08.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl, Ul. Sielecka 2 (przetarg nr IZ 271/23/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 6531