strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie Burmistrza Pruchnika dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Pruchnik

 

Osoby które złożyły wniosek na usunięcie azbest  ze swoich budynków i posesji w 2013 roku prosi się aby złożyły w urzędzie Miejskim w Pruchniku deklarację wyrażająca chęć usunięcia azbestu w danym roku kalendarzowym.

Niezłożenie deklaracji będzie jednoznaczne z wycofaniem wniosku o usunięcie azbestu. Lista osób które podpiszą deklarację zostanie przekazana wykonawcy, który został wyłoniony w przetargu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie wniosku dotyczące 2013 roku zostaną zrealizowane. Przypomina się, że decyduje kolejność wpłynięcie wniosku do Urzędu. Informuje się również że dotacja obejmuje jedynie demontaż pokrycia dachowego oraz usunięcie azbestu z posesji.

Deklarację znajdują się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr 18 oraz w sekretariacie.

Deklaracje należy złożyć do 22 maja 2013 roku.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr 18 oraz pod numerem telefonu 16 623 61 28

 

  Wejscia: 926