strona domowa
strona domowa
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym.


 

stanowi część większego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” współfinansowanego ze środków RPO WP 2007-2013. Zobacz informacje o projekcie -> tutaj...

W dniu 14 marca 2014 roku dokonano końcowego odbioru robót termomodernizacyjnych na budynku świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym.

Koszt inwestycyjny wykonania termomodernizacji wyniósł: 119 828,75 zł brutto

Wykonawcą zadania jest firma: Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica

 

 

  Wejscia: 5457