strona domowa
strona domowa
Spotkanie Oddziału ZNP w Pruchniku
wtorek, 15 października 2013 06:32

W dniu 14 października 2013 roku w ramach obchodu Dnia Komisji Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste spotkanie Oddziału ZNP zrzeszającego nauczycieli i pracowników oświaty z terenu gminy Pruchnik. Spotkanie to odbyło się w Zajeździe Myśliwskim Talar w Ruszelczycach.

Pani Grażyna Jazienicka – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Pruchniku – na wstępie powitała zaproszonych gości, pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a w szczególności Zastępcę Burmistrza Pruchnika Pana Stanisława Kłopota, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku Pana Władysława Flaka, Panią Alicję Chmielecką zajmującą się sprawami związanymi z oświatą w UM, Prezesa Sekcji Emerytów ZNP Pana Zdzisława Modrasa. Pani Prezes pięknymi słowami podziękowała nauczycielom za wysiłek i serce jakie wkładają w swoją pracę, życząc im również radości i spełnienia marzeń, oraz tego by byli inspiracją dla młodych pokoleń i czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.

Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Pruchnika Pan Stanisław Kłopot, który dołączył się do podziękowań za trud i serce jakie wkładają każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia. Zwrócił uwagę na trudną rolę nauczyciela w obecnym społeczeństwie oraz na obowiązki i obciążenia, jakie nakładane są na każdego pedagoga. Edukacja młodych pokoleń jest jedną z najważniejszych rzeczy, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro.
Na ręce Pani Przewodniczącej został przekazany list z życzeniami i podziękowaniami  oraz kwiaty od Pana Burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły.

 

  Wejscia: 1744