strona domowa
strona domowa
XXX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 15 listopada 2013 07:50

W dniu 14 listopada 2013 r. w Sali Widowiskowej Przedszkola Samorządowego w Pruchniku odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, podczas której zostały rozdane nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas Sesji radni podjęli łącznie 11 uchwał m.in.: dokonali zmian w budżecie gminy na 2013 rok, obniżyli cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 53,00 zł za 1 q i ustalili wysokość podatku od nieruchomości. Radni zatwierdzili również taryfy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji, przyjęli roczny program współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok oraz wyrazili zgodę na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony obiektów sportowych na rzecz klubów sportowych na cele sportowe, organizację zawodów i prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie sportu.

Podczas obrad Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącą złożyli podziękowania dla wszystkich nauczycieli za ich trud i pracę włożoną w wychowywanie młodych pokoleń oraz życzyli im dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.  
Następnie Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady oraz Panią Alicją Chmielecką – Inspektorem UM w Pruchniku, wręczyli nagrody Burmistrza Pruchnika przyznane z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Nagrody przyznano następującym osobom:

 1. mgr Anna Włoch – nauczyciel SP Nr 1 w Pruchniku
 2. mgr Alina Szykuła – nauczyciel SP Nr 1 w Pruchniku
 3. mgr Alicja Jarosz – nauczyciel SP Nr 2 w Pruchniku
 4. mgr Stanisława Barszczak – nauczyciel SP w Świebodnej
 5. mgr Stanisław Michalik – nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 6. mgr Marcin Szeliga – Nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
 7. mgr Jolanta Kret – nauczyciel ZS w Rozborzu Długim
 8. mgr Stanisław Olszański – nauczyciel ZS w Rozborzu Długim.
 9. mgr Magdalena Długosz – dyrektor SP Nr 1 w Pruchniku
 10. mgr Eugeniusz Mikłasz – dyrektor SP w Świebodnej
 11. mgr Jacek Włoch – dyrektor SP w Kramarzówce
 12. mgr Jerzy Wróbel – dyrektor SP w Jodłówce.

Całość uświetnił program artystyczny wykonany przez przedszkolaków, z grupy 5-6 lat „Puchatki” pt. „Dary Jesieni” pod opieką Pani Bernardy Pięciorek i Joanny Maciewicz.

Na zakończenie w nawiązaniu do Obchodów Dnia Niepodległości, Sylwia Pieniążek – uczennica SP Nr 1, wykonała pieśń patriotyczną pt. „Ojczyzno ma”

 

  Wejscia: 2164