strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o pracach na sieci wodociągowej Gminy Pruchnik.
wtorek, 26 listopada 2013 19:05

 

Burmistrz Pruchnika zawiadamia mieszkańców miejscowości: Pruchnik, Hawłowice i Kramarzówka pobierających wodę z gminnej sieci wodociągowej, że w dniach od 25.11.2013r. Do 20.12.2013r. będą prowadzone prace na sieci wodociągowej związane z zakończeniem inwestycji pn. „rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągu tranzytowego, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik”.

Wymienione prace wymagać będą: połączenia istniejącej i nowo wybudowanej sieci wodociągowej, uruchomienia nowej przepompowni wody w Hawłowicach oraz zmiany sposobu zasilania w wodę z nowo wybudowanych zbiorników.

W związku z powyższym w tych dniach przejściowo mogą wystąpić: spadki ciśnienia wody w sieci, przerwy w dostawie wody oraz pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia odbiorców wody bardzo przepraszamy.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 1149