strona domowa
strona domowa
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy
wtorek, 26 listopada 2013 19:41

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 236/XXX/2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

 

Burmistrz Pruchnika
ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

 

Przeczytaj o tym w Biuletynie Informacji Publiczne

 

  Wejscia: 1085