strona domowa
strona domowa
Ogłoszenie
piątek, 20 grudnia 2013 14:04

O wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku”

  1. Nazwa Oferenta, którego oferta została wybrana:
    Polskie Stowarzyszenie  Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a.
  2. Wysokość przyznanych  środków publicznych:
    Wysokość przyznanych środków przeznaczonych na realizację zadania w 2014 roku wynosi  78 975 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Dnia, 20 grudnia 2013 r.

  Wejscia: 1194