strona domowa
strona domowa
Podsumowanie roku - XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 02 stycznia 2014 06:56

W dniu 30 grudnia 2013 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, podczas której Burmistrz Pruchnika - Pan Wacław Szkoła podsumował mijający rok 2013 oraz dotychczasową pracę w latach 2011-2013 w formie prezentacji multimedialnej znajdującej się w załączniku.

Miłym akcentem wprowadzającym w świąteczny nastrój był występ młodzieży szkolnej z Gimnazjum Publicznego w Pruchniku przygotowany przez Panią Katarzynę Kos, Weronikę Szeliga, Agnieszkę Błachuta oraz Pawła Szykułę.
Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim za współpracę i wspólne dotychczasowe osiągnięcia.

Tekst podziękowania:

Szanowni Państwo!

Tej pracy wykonanej w ciągu minionego czasu jak widać jest bardzo wiele. Nie sposób jest jej w pełni przedstawić.

Jest ona w pełni wykonana dzięki Wam wszystkim, dzięki radnym, sołtysom, pracownikom placówek oświatowych i kulturalnych, pracownikom Urzędu Miejskiego i placówek podległych. Bardzo duży udział w tym prezentowanym dorobku mają mieszkańcy naszej gminy oraz osoby życzliwe z różnych instytucji, z którymi współpracujemy.

W tej chwili za tę trzyletnią pracę chciałbym złożyć Wam serdeczne podziękowanie:

  • dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku za dobrą współpracę podczas realizacji wszelkich zadań jakie prowadzimy,
  • dziękuję wszystkim radnym za dobrą pracę na rzecz gminy i wzorową współpracę podczas rozstrzygania wszelkich problemów z jakimi się spotykamy,
  • dziękuję wszystkim kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych za prawidłowe realizowanie swoich zadań,
  • dziękuję Pani Skarbnik za dobre i umiejętne zarządzanie gospodarką finansową gminy oraz przejawianą inicjatywę w zakresie promocji gminy i wszelkich działań prorozwojowych,
  • dziękuję Panu Zastępcy i Panu Sekretarzowi za systematyczną poprawę organizacji Urzędu Miejskiego oraz dobrą współpracę,
  • dziękuję kierownikom i pracownikom poszczególnych referatów za wszelki trud pracy,
  • dziękuję stowarzyszeniom działającym na terenie gminy – Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej, Stowarzyszeniu Tradycja i Rozwój oraz formalnym i nieformalnym Kołom Gospodyń Wiejskich,
  • dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym, Orkiestrze Dętej, Sportowcom, Uczniowskim Klubom  Sportowym i Ludowym Klubom Sportowym oraz ich opiekunom,
  • dziękuję mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności tym wszystkim którzy swoją pracą, pomysłami, inicjatywami i życzliwością wspierają rozwój gminy.

Serdecznie też proszę, abyśmy przez najbliższy rok wspólnie zrealizowali to, czego nie udało się zrobić w okresie mijających trzech lat. Przed nami nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020. Postawiłem sobie za cel, aby dobrze przygotować gminę do nowych naborów o środki. Jest to ostatnia taka szansa dla naszego kraju i naszej gminy. Później najprawdopodobniej takich możliwości już nie będzie.

Szanowni Państwo!

Przed nami Nowy Rok i nowe wyzwania. Na ten nowy czas życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo dobra, zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia. Życzę spełnienia najskrytszych marzeń, a także zadowolenia z pracy Samorządu Gminy i Urzędu Miejskiego. Aby ta Wasza i nasz praca przynosiła oczekiwane efekty, by Państwu żyło się lepiej i łatwiej. Niech Nowy Rok będzie wypełniony samymi dobrymi dniami.

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

  Wejscia: 1751