strona domowa
strona domowa
Podpisanie umowy na remont ulicy Armii Krajowej

 

W dniu 1 kwietnia 2011 o godz. 900 siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku Pani Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki podpisała umowę z Panem Wacławem Szkołą Burmistrzem Pruchnika na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej (nr 116680R) w Pruchniku”, w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Pan Dariusz Tracz, Starosta Jarosławski – Pan Jerzy Batycki, V-ce Starosta –Pan Józef Szkoła, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu – Pan Henryk Szczepanik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku – Pan Władysław Flak, radni Rady Miejskiej w Pruchniku, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

Do końca marca samorządy miały czas na rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji. Na podstawie danych po rozstrzygniętych przetargach sporządzane są umowy o udzielenie dotacji z budżetu państwa. Wojewoda podpisała w sumie 7 pierwszych umów w ramach III edycji NPPDL.

Podkarpackie samorządy w 2011r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymają 59 mln 270 tys. zł. Rządowa dotacja przeznaczona jest w połowie na drogi gminne i powiatowe. Do realizacji zakwalifikowano 63 projekty (47 na drogi gminne i 16 na drogi powiatowe). W wyniku zaplanowanych inwestycji w województwie podkarpackim zostanie przebudowanych łącznie 184 km dróg.

Gmina Pruchnik na zrealizowanie zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości 484 700,00 zł, zaś 499 300,00 zł przeznaczy ze środków własnych. W dniu 16 marca 2011 roku podpisała umowę z Wykonawcą robót, termin zakończenia realizacji inwestycji 27 września 2011r.

 


 

  Wejscia: 2286