strona domowa
strona domowa
Założenia dotyczące planowanego naboru wniosków - Działania 1.1 Schemat b RPO 2007-2013
poniedziałek, 18 lutego 2013 21:23

 

Założenia dotyczące planowanego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Schemat b Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2007-2013.

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przedstawił założenia dot. planowanego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Schemat b Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2007-2013.

Na realizację projektów w ramach planowanego naboru przewidziano do rozdysponowania 30 mln PLN.

Podstawą prawną przyznawania pomocy będzie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz.1562).

Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania będą: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa określone w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata 2007-2013.
Poziom dofinansowania: do 55% wydatków kwalifikowanych.

Kwoty wsparcia: minimalna - 10 tys. PLN, maksymalna - 500 tys. PLN.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,
  • inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa,
  • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można także uzyskać w prowadzonym przez PARR S.A. Punkcie Konsultacyjnym KSU zlokalizowanym w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, bądź podczas dyżurów konsultantów PK KSU, które odbywają się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, zawsze w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 9-13 ( pokój nr 35, poddasze).

Oferta Punktów Konsultacyjnych KSU (Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw) obejmuje m.in:

  • bezpłatne usługi informacyjnie nt. aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Więcej informacji o usługach prowadzonego przez nas Punktu Konsultacyjnego PK KSU znajdziecie Państwo klikając tutaj www.parr.pl/formularz.php lub uzyskacie pod numerem telefonu (16) 670 27 49. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Wejscia: 1371