strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),  ogłaszam rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2012 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

  1. Podmiot: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - Zadanie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja wystaw, przeglądów i konkursów o tematyce kulturowej i wiedzy o swojej miejscowości. „Spotkanie ze sztuką” - Kwota: 12 000 zł
  2. Podmiot: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - Zadanie: Ochrona i promocja zdrowia: prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności  profilaktyczno-wychowawczej tj. organizacja biwaków, obozów, rajdów, zlotów wycieczek turystyczno - edukacyjnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi. „Pozostanie ślad” - Kwota: 10 000 zł
  3. Podmiot: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - Zadanie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wydawanie publikacji, wydawnictw, niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje i wydarzenia. „Rekreacyjnie i zdrowo” - Kwota: 12 000 zł

Podmioty, których oferty zostały wybrane spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Warunkiem wsparcia realizacji zadania będzie podpisanie przez w/w Podmioty umów z Gminą, które będą szczegółowo regulować warunki wykonania zadania, termin realizacji, tryb kontroli oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.


Burmistrz
mgr inż. Wacław Szkoła

 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 78 z 85